Menu
A+ A A-

Gelişim Testleri Aciklama

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 22588

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE):
0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir
envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil
gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas ve büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım
becerileri tek tek incelenip gözlemlenerek puanlanır.
BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ
5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arsındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklarda görsel-motor
koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçer.
Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla
kullanılmaktadır.
DENVER GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ
1 ay-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini değerlendirmek amacıyla uygulanır. Kişiselsosyal, incemotor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt bö
FROSTİG GELİŞİMSEL- GÖRSEL ALGI TESTİ
3-8 yaş arası çocuklara uygulanan ve görsel algılamayı değerlendirmeye yarayan bir testtir.
Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri
olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir.
GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI (GEÇDA)
0-6 yaş grubu çocukların gelişimlerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ ENVANTERİ
2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre
düzenlenmiştir.
GOODENOUGH ZEKA TESTİ
3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan bireysel zekâ testidir. Çocuğun yaptığı resim belli
kriterlere göre puanlandırılır ve zekâ düzeyi saptanmaya çalışılır. Uygulayıcı çocukla
karşılıklı oturur ve çocuktan bir insan resmi yapmasını ister. Çocuk resmi yaptıktan sonra
uygulayıcı önceden belirlenmiş kritere göre resmi değerlendirir. Örneğin, kulaklar yapılmış
mı, kaşlar çizilmiş mi, parmaklar ve parmak sayısı belirtilmiş mi? vb. kriterler dikkate alınır
ve her bir kısım için önem durumuna göre puan verilir.
lümden oluşmaktadır.
Denver gelişimsel tarama envanteri ile çocuğun zihinsel, fiziksel, dil ve sosyal alanlardaki
gelişimlerinin yaşıtlarıyla uyumlu olup olmadığı belirlenir. LEITER ULUSLARARASI PERFORMANS TESTİ
İşitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performanslarını belirlemeyi amaçlayan
dile dayanmayan bir performans testidir. 2 ile 18 yaşlar arasındaki bireylere uygulanmaktadır.
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup
olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. Bu test okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci
sınıf talimatlarını anlamaya hazır olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını
ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
2- 11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel
ifadede yaşanabilecek problemlerin tespitine yardımcı olan bir resim kelime eşleştirme
testidir.
PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ:
Portage gelişim ölçeği 0-6 yaş çocuklarının sosyal, dil, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini
değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır. Halen tüm dünyada 90 dan fazla ülkede kullanılan bu
ölçekle, okulöncesi eğitim kurumları eğitimcileri anne babalarla birlikte çocukların gelişimini
izlerler ve değerlendirirler.
Anne babalar ve öğretmenlerin birlikte yıl boyu yaptığı özel görüşme toplantıları ile çocuğun
hangi yönde beceriler geliştirmesi gerekiyorsa bu beceriler üzerinde veli-okul işbirliği içinde
çalışılır.
PORTEUS LABİRENTLERİ
5 ile 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekanın performans kısmını ölçen bir testidir.
Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır.
STANFORD-BINET ZEKA ÖLÇEĞİ
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır 2 yaşından, ileri
yetişkinlik yaşına kadar uzanan yaş dönemlerini temsil eden soru maddelerinden oluşur.
Ölçekte yer alan soru maddeleriyle temelde bireyin hatırlama, algılama, bilgi, sözlü yetenek
ve mantıklı düşünebilme özellikleri ölçülmeye çalışılmaktadır. Başlangıçta el becerileri ve
resimli araçların kullanımını içeren somut soru maddeleri düzey ilerledikçe yerini sözel
ağırlıklı ve soyut nitelikteki soru maddelerine bırakmaktadır. Uygulama sırasında belirli bir
süre sınırlaması söz konusu değildir.TEMEL KABİLİYETLER TESTİ 5- 7 (TKT 5-7)
5- 7 yaşları arasındaki çocuklarıın zihinsel performansını belirlemek amacıyla
kullanılmaktadır.
WECHSLER ZEKA TESTLERİ
WISC- R (Wechsler Intelligence Scale For Children – Revised ) 6- 16 yaşları arasındaki
bireylere uygulanır. Bireysel bir testtir ve test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel
olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir
WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) 2 yaş 6 ay ile 7 yaş 3 ay
arasındaki çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Testte sözel ve performans bölümleri yer
almakta ve her bölüm kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Sözel bölümde yer alan alt
testlerle bireylerin genel bilgi düzeyleri, benzerlikleri bulma, sözcük hazinesi, aritmetik,
yargılama ve sayıları hatırlama gibi yetenekleri belirlenir. Performans bölümünde bulunan alt
testlerle bireylerin resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen oluşturma, parçaları
birleştirme, şifre çözme, labirentlerden geçme gibi eylemsel performansları ölçülür.

http://www.acevokuloncesi.org/download/gelisim_testleri_aciklama.pdf

Avantajlı ödeme
koşulları için
bize ulaşın

0 537 744 77 94

Program Özellikleri

 • Denver II Gelişim Testi
 • Metropolitan Gelişim Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Testi
 • Çocuk bilgilerini kaydetme
 • Aile bilgilerini kaydetme
 • Veli görüşme bilgilerini kaydetme
 • İsim ile tüm bilgileri tek ekranda görme
 • Test ve çocuk bilgilerini kreşe göre kaydetme
 • Raporları isteğe bağlı olarak kreşin kendi logosu ile hazırlama
 • Sadece test cevapları ile otomatik değerlendirme ve yorumlama
 • Entegre adres defteri sistemi
 • Çocukların doğum gününü hatırlatma
 • İç mesajlaşma sistemi
 • Mesajları kullanıcılara mail ile gönderme
 • Her işlem için ayrı kullanıcı yetkisi tanımlayabilme
 • Kendi web sitenizde test raporu gösterme ekranı
 • Veliler için test sonucu ekranı
 • Kreşler için test sonucu ekranı

Referanslarımızdan

Kullanışlı, işlevsel, pratik, işleri kolaylaştıran bir program! Beril Öztürk
Hedefimiz işlerinizi hatasız ve hızlı bitirmenizi sağlamak, sizi ve müşterilerinizi memnun etmek.

İletişim

Program hakkında sormak istedikleriniz için;
info@gelisimtesti.com
mail adresimiz,
0 537 744 77 94
telefonumuz !